„Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie”
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego - IV edycja

 

Regulamin

 

 

O Konkursie

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

Jest to czwarta edycja Konkursu. Poprzednie miały miejsce w 2014, 2016 i 2018 roku.

IV edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Wydawnictwa „Głos Nauczycielski”, „Biblioteka w szkole” oraz „Biblioteka – Centrum Informacji” objęły IV edycję konkursu patronatem medialnym.

 

Przykłady prac wykonanych w I edycji Konkursu >>>

  Powrót

Patronaty
Dokumenty Aktualności
Terminy Literatura
  Kontakt